DÔLEŽITÉ ODKAZY

internetová žiacka knižka
rozvrh hodín
suplovanie
maturity

dochádzka


PRESTIGE RÁDIO
www.prestigeradio.wbl.sk

2% dane z príjmu

PREUKAZ ISIC/EURO26


AKTIVITY
detské súkromné centrum
areál
Gymnázia, Alejová 1, Košice


PRIJÍMACIE SKÚŠKY
PRE ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016
osemročné štúdium
štvorročné štúdium

SLOVO RIADITEĽA


ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA 2014/2015


PLÁN PRÁCE ŠKOLY
v školskom roku 2014/2015PEDAGOGICKÝ ZBOR
v školskom roku 2014/2015


PREDMETOVÉ KOMISIE
v školskom roku 2014/2015


ZÁSADY HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE


ŠKOLSKÝ PORIADOKMATURITA 2015
základné informácie


STREDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ (SOČ)


KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ
v školskom roku 2014/2015HUMANITNÝ PROJEKT
v školskom roku 2014/2015


ZBEROVÉ AKTIVITY
v školskom roku 2014/2015


ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA


RADA RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA

Rozpočet pre školský rok 2014/2015

Bezhotovostný prevod rodičovského príspevku

vzor ZÁPISNICE z TAo výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2013/2014
 KONTAKT

055 729 66 86 - riaditeľ
055 729 66 85 - zástupcovia
055 678 57 04 - vrátnica
SPONZORI

AQUA PRO, s.r.o.

AQUA PRO, s.r.o.

BIG, a.s.
British Council
BUDO SPORT, s.r.o. Košice
CK FIFO dobrá cestovka
ECCE, s.r.o.
KDZ, s.r.o.
KOOPERATÍVA
MacMike, s.r.o.


OTP BANKA, a.s.

SIEMENS

Siemens

T-SYSTEMS SLOVAKIA, s.r.o.
TYPOPRESS
U. S. Steel Košice, s.r.o.
ZLATÁ STUDŇA

Zlatá studňa

Hlavná stránka


ORGANIZAČNÉ POKYNY K 02. 09. 2015

.

ZOZNAM ŽIAKOV

PRÍMA A, PRÍMA B, PRÍMA C, I. A


PROJEKT POMOC ŠKOLE
VIAC INFO


 ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

S ALEJKOU KU VZDELANIU

V OSEMROČNOM A ŠTVORROČNOM ŠTÚDIU

 • rozšírené vyučovanie angličtiny a druhého cudzieho jazyka (francúzsky, nemecký, ruský) podľa vlastného výberu
 • posilnené vyučovanie informatiky využívaním moderných prostriedkov informačných a komunikačných technológií
 • možnosť osobnej profilácie výberom voliteľných predmetov v posledných dvoch ročníkoch štúdia
 • kvalitná príprava na úspešné zvládnutie maturitnej skúšky a na štúdium konkrétnej vysokej školy

OSEMROČNÉ ŠTÚDIUM
VIAC INFO

 • overená dvadsaťpäťročná tradícia vyučovania matematiky so zvýšenou hodinovou dotáciou
 • netradičné vyučovanie informatiky, učenie robotiky a „hra s Legom“ od najnižších ročníkov v rámci predmetu technika

ŠTVORROČNÉ ŠTÚDIUM
VIAC INFO

osobná profilácia výberom jednej z dvoch možností:

SOCIÁLNE ZRUČNOSTI A SEBAPREZENTÁCIA

 • rozvíjanie funkčnej gramotnosti,
 • získanie vysoko rozvinutých komunikačných kompetencií,
 • získanie kompetencií kriticky, kreatívne a logicky myslieť, asertívne a efektívne pracovať v tíme

PROGRAMOVACIE A INTERAKTÍVNE PROSTREDIA  

 • získanie kompetencií v práci s rôznymi matematickými, štatistickými, tabuľkovými, databázovými a grafickými programami
 • osvojenie si programátorských a používateľských kompetencií v rôznych programátorských prostrediach

TRIEDA PRE ŽIAKOV SO VŠEOBECNÝM INTELEKTOVÝM NADANÍM

 • štúdium podľa špeciálne upraveného učebného programu pre mimoriadne nadaných žiakovNAJVÝZNAMNEJŠIE ÚSPECHY


V dňoch 18. – 28. 07. 2013 sa v kolumbijskom meste Santa Marta uskutočnil 54. ročník MEDZINÁRODNEJ MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY (IMO). Na podujatí sa stretlo 527 matematických talentov z 97 krajín. Slovensko reprezentovala šestica najlepších riešiteľov MO. Najúspešnejším z radov mladých slovenských matematikov sa stal Martin VODIČKA, ktorý vybojoval STRIEBORNÚ MEDAILU. Stal sa tak so ziskom 4 medailí (dve zlaté a dve strieborné) najúspešnejším reprezentantom na IMO v histórii Slovenskej republiky.


V dňoch 08. – 15. 07. 2012 sa v argentínskom prímorskom letovisku Mar del Plata uskutočnil 53. ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY (IMO). Na podujatí sa stretlo 548 matematických talentov zo 100 krajín.

Slovensko reprezentovala šestica najlepších riešiteľov MO. Najúspešnejším z radov mladých slovenských matematikov sa stal Martin VODIČKA, ktorý vybojoval ZLATÚ MEDAILU.


ŠKOLSKÝ MAJSTER SVETA V ORIENTAČNOM BEHU 2013

Martin ŠMELÍK

15. - 21. 04. 2013, Castro Marim v Portugalsku


RoboCup 2013

24. 06. - 01. 07. 2013 Eindhoven, Holandsko

GALEJE TEAM

SuperTeam Performance Championship

Best Poster


RoboCup 2012

18. - 24. 06. 2012 Mexico City

GALEJE TEAM - víťaz v kategórii SUPERTEAM SECONDARY DANCE

 

 
 

KRÁTKO A  AKTUÁLNE


 
Dńa 30. 06. 2015 sme sa v aule SOŠA slávnostne rozlúčili so ŠKOLSKÝM ROKOM 2014/2015 a vyhlásili ŽIAKA ŠKOLY 2015.
 

   
Dńa 12. 06. 2015 členovia Žiackej školskej rady pripravili pre svojich spolužiakov obľúbenú NOC V ŠKOLE.
 

   
Dńa 01. 06. 2015 sa nášmu tímu ALEJ 666 podarilo dvakrát získať celoslovenský titul v DEBATIÁDE.
 

   
Dńa 29. 05. 2015 členovia PK matematiky pripravili tradičné zábavné dopoludnie pre našich najmenších DEŇ DETÍ.
 

   
Dńa 15. 05. 2015 sa žiaci celej školy spolu s jej učiteľmi slávnostne rozlúčili s našimi maturantmi pred odchodom na AKADEMICKÝ TÝŽDEŇ.
 

   
Dńa 06. 05. 2015 sa žiaci III. ročníka a tohtoroční maturanti zúčastnili besedy s JUDr. IVANOU VOJNÍKOVOU, PhD.
 

   
Mesiac máj v rámci záujmového útvaru KASTELÁNIK patril FIĽAKOVSKÉMU HRADU.
 

 
Kto to má ľahšie, učitelia či žiaci? Odpoveď na túto otázku hľadali spoločne dňa 27. 04. 2015 v DEBATE UČITEĽOV PROTI ŽIAKOM.
 

 
V dňoch 23. - 24. 04. 2015 sa žiaci oboch tercií zúčastnili zaujímavej literárno-historickej exkurzie v MARTINA A V JEHO OKOLÍ.
 

 
Dňa 22. 04. 2015 si žiaci nášho gymnázia zaujímavými aktivitami pripomenuli DEŇ ZEME.
 

 
Dňa 16. 04. 2015 žiačka Dominika NGUYEN vybojovala 1. miesto v krajskom finále súťaže JAZYKOVÝ KVET v angličtine a v nemčine a postupuje do celoslovenského kola.
 

 
Dňa 13. 04. 2015 si naše družstvá počínali mimoriadne úspešne v slovenskom kole medzinárodnej matematickej tímovej súťaže MATEMATICKÝ B - DEŇ 2014, keď obsadili 1. a 2. miesto.
 

 
Posledné postupové kolo v DEBATOVANÍ žiakov ZŠ a osemročných gymnázií sa konalo dňa 10. 04. 2015 v CVČ Domino. Našim žiakom z kvarty sa podarilo získať medailové priečky a postúpiť do celoslovenského finále.
 

 
Dňa 08. 04. 2015 sa v gymnáziách v Čechách a na Slovensku konala súťaž, ktorej cieľom bolo preukázať svoje vedomosti z dejín v čase II. svetovej vojny. NÁŠMU TÍMU sa to podarilo a budú nás reprezentovať v medzinárodnej súťaži.
 

 
Dňa 01. 04. 2015 tím našich študentov úspešne reprezentoval školu v 10. ročníku súťaže TRENČIANSKY ROBOTICKÝ DEŇ.
 

 
Dňa 01. 04. 2015 v krajskom kole STREDOŠKOLSKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI v odbore: Pedagogika, psychológia a sosciológia obsadila Diana HLAVÁČOVÁ pekné 1. miesto.
 

 
© 2007 OG Alejová, © 2007 Design & CMS by MacMike.sk