DÔLEŽITÉ ODKAZY

internetová žiacka knižka
rozvrh hodín
suplovanie
maturity
dôležité www stránky
a iné nájdete na

www.gymalke.edupage.org

DOCHÁDZKOVÝ SYSTÉM
www.tiss.sk

PRESTIGE RÁDIO
www.prestigeradio.wbl.sk

2% dane z príjmu

PREUKAZ ISIC/EURO26


AKTIVITY
detské súkromné centrum
areál
Gymnázia, Alejová 1, Košice


PRIJÍMACIE SKÚŠKY
PRE ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015
osemročné štúdium
štvorročné štúdium

SLOVO RIADITEĽA


ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA 2014/2015


PLÁN PRÁCE ŠKOLY
v školskom roku 2014/2015PEDAGOGICKÝ ZBOR
v školskom roku 2014/2015


PREDMETOVÉ KOMISIE
v školskom roku 2014/2015


ZÁSADY HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE


ŠKOLSKÝ PORIADOKMATURITA 2015
základné informácie


STREDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ (SOČ)


KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ
v školskom roku 2014/2015HUMANITNÝ PROJEKT
v školskom roku 2014/2015


ZBEROVÉ AKTIVITY
v školskom roku 2014/2015


ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA


RADA RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA

Rozpočet pre školský rok 2014/2015

Bezhotovostný prevod rodičovského príspevku

vzor ZÁPISNICE z TAo výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2012/2013
 KONTAKT

055 729 66 86 - riaditeľ
055 729 66 85 - zástupcovia
055 678 57 04 - vrátnica
SPONZORI

AQUA PRO, s.r.o.

AQUA PRO, s.r.o.

BIG, a.s.
British Council
BUDO SPORT, s.r.o. Košice
CK FIFO dobrá cestovka
ECCE, s.r.o.
KDZ, s.r.o.
KOOPERATÍVA
MacMike, s.r.o.


OTP BANKA, a.s.

SIEMENS

Siemens

T-SYSTEMS SLOVAKIA, s.r.o.
TYPOPRESS
U. S. Steel Košice, s.r.o.
ZLATÁ STUDŇA

Zlatá studňa

Hlavná stránka


DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE K ZMENE DOPRAVNEJ SITUÁCIE

 

ZMENA TERMÍNU ZBERU PAPIERA

25. 11. - 27. 11. 2014

VIAC INFO


ALEJÁCKY TÝŽDEŇ ZDRAVIA

 

 PROJEKT POMOC ŠKOLE
VIAC INFO


 ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

S ALEJKOU KU VZDELANIU

V OSEMROČNOM A ŠTVORROČNOM ŠTÚDIU

 • rozšírené vyučovanie angličtiny a druhého cudzieho jazyka (francúzsky, nemecký, ruský) podľa vlastného výberu
 • posilnené vyučovanie informatiky využívaním moderných prostriedkov informačných a komunikačných technológií
 • možnosť osobnej profilácie výberom voliteľných predmetov v posledných dvoch ročníkoch štúdia
 • kvalitná príprava na úspešné zvládnutie maturitnej skúšky a na štúdium konkrétnej vysokej školy

OSEMROČNÉ ŠTÚDIUM
VIAC INFO

 • overená dvadsaťpäťročná tradícia vyučovania matematiky so zvýšenou hodinovou dotáciou
 • netradičné vyučovanie informatiky, učenie robotiky a „hra s Legom“ od najnižších ročníkov v rámci predmetu technika

ŠTVORROČNÉ ŠTÚDIUM
VIAC INFO

osobná profilácia výberom jednej z dvoch možností:

SOCIÁLNE ZRUČNOSTI A SEBAPREZENTÁCIA

 • rozvíjanie funkčnej gramotnosti,
 • získanie vysoko rozvinutých komunikačných kompetencií,
 • získanie kompetencií kriticky, kreatívne a logicky myslieť, asertívne a efektívne pracovať v tíme

PROGRAMOVACIE A INTERAKTÍVNE PROSTREDIA  

 • získanie kompetencií v práci s rôznymi matematickými, štatistickými, tabuľkovými, databázovými a grafickými programami
 • osvojenie si programátorských a používateľských kompetencií v rôznych programátorských prostrediach

TRIEDA PRE ŽIAKOV SO VŠEOBECNÝM INTELEKTOVÝM NADANÍM

 • štúdium podľa špeciálne upraveného učebného programu pre mimoriadne nadaných žiakovNAJVÝZNAMNEJŠIE ÚSPECHY


V dňoch 18. – 28. 07. 2013 sa v kolumbijskom meste Santa Marta uskutočnil 54. ročník MEDZINÁRODNEJ MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY (IMO). Na podujatí sa stretlo 527 matematických talentov z 97 krajín. Slovensko reprezentovala šestica najlepších riešiteľov MO. Najúspešnejším z radov mladých slovenských matematikov sa stal Martin VODIČKA, ktorý vybojoval STRIEBORNÚ MEDAILU. Stal sa tak so ziskom 4 medailí (dve zlaté a dve strieborné) najúspešnejším reprezentantom na IMO v histórii Slovenskej republiky.


V dňoch 08. – 15. 07. 2012 sa v argentínskom prímorskom letovisku Mar del Plata uskutočnil 53. ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY (IMO). Na podujatí sa stretlo 548 matematických talentov zo 100 krajín.

Slovensko reprezentovala šestica najlepších riešiteľov MO. Najúspešnejším z radov mladých slovenských matematikov sa stal Martin VODIČKA, ktorý vybojoval ZLATÚ MEDAILU.


ŠKOLSKÝ MAJSTER SVETA V ORIENTAČNOM BEHU 2013

Martin ŠMELÍK

15. - 21. 04. 2013, Castro Marim v Portugalsku


RoboCup 2013

24. 06. - 01. 07. 2013 Eindhoven, Holandsko

GALEJE TEAM

SuperTeam Performance Championship

Best Poster


RoboCup 2012

18. - 24. 06. 2012 Mexico City

GALEJE TEAM - víťaz v kategórii SUPERTEAM SECONDARY DANCE

 

 
 

KRÁTKO A  AKTUÁLNE


 
Dňa 16. 10. 2014 sa žiaci kvinty A, kvinty B osemročného štúdia a následne dňa 17. 10. 2014 dve triedy prvého ročníka štvorročného štúdia vybrali na exkurziu do ŠTÁTNEJ VEDECKEJ KNIŽNICE V KOŠICIACH.
 

 
Dňa 15. 10. 2014 sme s kvartou navštívili MÚZEUM SNP v BANSKEJ BYSTRICI.
 

 
Po ročnej namáhavej práci sme  začiatkom októbra slávnostne otvorili ŠKOLSKÚ KLUBOVŇU.
 

 
Pre žiakov tercie A a tercie B pripravili učitelia dejepisu v spolupráci s pánom Kolcúnom odbornú exkurziu POTULKY KOŠICAMI.
 

 
Dňa 04. 10. 2014 sa milovníci hradov a zámkov vybrali v rámci krúžku KASTELÁNIK na svoju prvú obhliadku KAPUŠIANSKEHO HRADU.
 

 
Dňa 20. 09. 2014 uzrelo svetlo sveta ďalšie číslo nášho školského časopisu GYMAEL.
 

 
V dňoch 18. – 24. 09. 2014 sa v Drážďanoch v Nemecku uskutočnila STREDOEURÓPSKA  MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA (MEMO). V súťaži družstiev obsadilo Slovensko 4. miesto. V šestici súťažiacich, ktorí vybojovali toto umiestnenie, bola aj naša žiačka zo septimy Henrieta MICHEĽOVÁ.
 

 
Dňa 17. 09. 2014 sme vďaka nášmu výbornému futbalovému tímu vyhrali krásne 1. miesto, získali titul najlepšieho brankára a najlepšieho hráča v charitatívnom futbalovom turnaji ODKOPNIME PREDSUDKY - FUTBAL SPÁJA.
 

  
Študenti našej školy sa i v tomto školskom roku zapojili do finančnej zbierky DNI NEZÁBUDIEK 2014, ktorú v dňoch 11. – 14. 09. 2014 organizovala Liga za duševné zdravie.
 

   
Dňa 02. 09. 2014 sme v priestoroch veľkej zasadačky Magistrátu mesta Košice slávnostne otvorili školský rok 2014/2015.
 

     
V dňoch 24. - 26. 08. 2014 sa 34 tohtoročných primánov stretlo na ZOZNAMOVACOM SÚSTREDENÍ.
 © 2007 OG Alejová, © 2007 Design & CMS by MacMike.sk