DÔLEŽITÉ ODKAZY

internetová žiacka knižka
rozvrh hodín
suplovanie
maturity

dochádzka


PRESTIGE RÁDIO
www.prestigeradio.wbl.sk

2% dane z príjmu

PREUKAZ ISIC/EURO26


AKTIVITY
detské súkromné centrum
areál
Gymnázia, Alejová 1, Košice


PRIJÍMACIE SKÚŠKY
PRE ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016
osemročné štúdium
štvorročné štúdium

SLOVO RIADITEĽA


ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA 2014/2015


PLÁN PRÁCE ŠKOLY
v školskom roku 2014/2015PEDAGOGICKÝ ZBOR
v školskom roku 2014/2015


PREDMETOVÉ KOMISIE
v školskom roku 2014/2015


ZÁSADY HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE


ŠKOLSKÝ PORIADOKMATURITA 2015
základné informácie


STREDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ (SOČ)


KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ
v školskom roku 2014/2015HUMANITNÝ PROJEKT
v školskom roku 2014/2015


ZBEROVÉ AKTIVITY
v školskom roku 2014/2015


ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA


RADA RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA

Rozpočet pre školský rok 2014/2015

Bezhotovostný prevod rodičovského príspevku

vzor ZÁPISNICE z TAo výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2013/2014
 KONTAKT

055 729 66 86 - riaditeľ
055 729 66 85 - zástupcovia
055 678 57 04 - vrátnica
SPONZORI

AQUA PRO, s.r.o.

AQUA PRO, s.r.o.

BIG, a.s.
British Council
BUDO SPORT, s.r.o. Košice
CK FIFO dobrá cestovka
ECCE, s.r.o.
KDZ, s.r.o.
KOOPERATÍVA
MacMike, s.r.o.


OTP BANKA, a.s.

SIEMENS

Siemens

T-SYSTEMS SLOVAKIA, s.r.o.
TYPOPRESS
U. S. Steel Košice, s.r.o.
ZLATÁ STUDŇA

Zlatá studňa

Hlavná stránka PROJEKT POMOC ŠKOLE
VIAC INFO


 ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

S ALEJKOU KU VZDELANIU

V OSEMROČNOM A ŠTVORROČNOM ŠTÚDIU

 • rozšírené vyučovanie angličtiny a druhého cudzieho jazyka (francúzsky, nemecký, ruský) podľa vlastného výberu
 • posilnené vyučovanie informatiky využívaním moderných prostriedkov informačných a komunikačných technológií
 • možnosť osobnej profilácie výberom voliteľných predmetov v posledných dvoch ročníkoch štúdia
 • kvalitná príprava na úspešné zvládnutie maturitnej skúšky a na štúdium konkrétnej vysokej školy

OSEMROČNÉ ŠTÚDIUM
VIAC INFO

 • overená dvadsaťpäťročná tradícia vyučovania matematiky so zvýšenou hodinovou dotáciou
 • netradičné vyučovanie informatiky, učenie robotiky a „hra s Legom“ od najnižších ročníkov v rámci predmetu technika

ŠTVORROČNÉ ŠTÚDIUM
VIAC INFO

osobná profilácia výberom jednej z dvoch možností:

SOCIÁLNE ZRUČNOSTI A SEBAPREZENTÁCIA

 • rozvíjanie funkčnej gramotnosti,
 • získanie vysoko rozvinutých komunikačných kompetencií,
 • získanie kompetencií kriticky, kreatívne a logicky myslieť, asertívne a efektívne pracovať v tíme

PROGRAMOVACIE A INTERAKTÍVNE PROSTREDIA  

 • získanie kompetencií v práci s rôznymi matematickými, štatistickými, tabuľkovými, databázovými a grafickými programami
 • osvojenie si programátorských a používateľských kompetencií v rôznych programátorských prostrediach

TRIEDA PRE ŽIAKOV SO VŠEOBECNÝM INTELEKTOVÝM NADANÍM

 • štúdium podľa špeciálne upraveného učebného programu pre mimoriadne nadaných žiakovNAJVÝZNAMNEJŠIE ÚSPECHY


V dňoch 18. – 28. 07. 2013 sa v kolumbijskom meste Santa Marta uskutočnil 54. ročník MEDZINÁRODNEJ MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY (IMO). Na podujatí sa stretlo 527 matematických talentov z 97 krajín. Slovensko reprezentovala šestica najlepších riešiteľov MO. Najúspešnejším z radov mladých slovenských matematikov sa stal Martin VODIČKA, ktorý vybojoval STRIEBORNÚ MEDAILU. Stal sa tak so ziskom 4 medailí (dve zlaté a dve strieborné) najúspešnejším reprezentantom na IMO v histórii Slovenskej republiky.


V dňoch 08. – 15. 07. 2012 sa v argentínskom prímorskom letovisku Mar del Plata uskutočnil 53. ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY (IMO). Na podujatí sa stretlo 548 matematických talentov zo 100 krajín.

Slovensko reprezentovala šestica najlepších riešiteľov MO. Najúspešnejším z radov mladých slovenských matematikov sa stal Martin VODIČKA, ktorý vybojoval ZLATÚ MEDAILU.


ŠKOLSKÝ MAJSTER SVETA V ORIENTAČNOM BEHU 2013

Martin ŠMELÍK

15. - 21. 04. 2013, Castro Marim v Portugalsku


RoboCup 2013

24. 06. - 01. 07. 2013 Eindhoven, Holandsko

GALEJE TEAM

SuperTeam Performance Championship

Best Poster


RoboCup 2012

18. - 24. 06. 2012 Mexico City

GALEJE TEAM - víťaz v kategórii SUPERTEAM SECONDARY DANCE

 

 
 

KRÁTKO A  AKTUÁLNE


 
Dňa 26. 03. 2015 Daša Popovičová  krajskom kole OLYMPIÁDY V RUSKOM JAZYKU kategórie A3 získala krásne 1. miesto.
 

 
Dňa 25. 03. 2015 sa Martin SPIŠÁK v krajskom kole GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY umiestnil na výbornom 3. mieste s prácou GLOBÁLNE MESTÁ.
 

 
Dňa 25. 03. 2015 náš volejbalový tím chlapcov obsadil v REGIONÁLNOM KOLE SÚŤAŽE SŠ pekné 2. miesto.
 

 
V dňoch 22. - 25. 03. 2015 sa v Nitre uskutočnilo celoštátne kolo MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY.
Medzi víťazov celoštátneho kola sa zaradili aj Henrieta MICHEĽOVÁ (6. miesto) a Katarína KRAJČIOVÁ (7. miesto). Obidve dievčatá tak budú bojovať vo výberovom sústredení o účasť na IMO, prípadne MEMO.
 

 
V rámci projektu Erasmus+ sa tri vyučujúce našej školy v dňoch 20. - 22. 03. 2015 zúčastnili školenia DEBATA PATRÍ DO TRIEDY.
 

 
Dňa 17. 03. 2015 sa uskutočnili obvodné kolá PYTAGORIÁDY KATEGÓRIÍ P6, P7 a P8, v ktorých naši žiaci z prímy, sekundy a tercie vybojovali pekné umiestnenia.
 

 
Dňa 13. 03. 2015 sa na pôde našej školy konala medzinárodná súťaž družstiev NÁBOJ 2015. V silnej konkurencii súťažili aj tri tímy z nášho gymnázia. Všetky naše tímy obstáli výborne a obsadili medailové priečky.
 

 
Dňa 11. 03. 2015 me v okresnom kole BIBLICKEJ OLYMPIÁDY získali pekné 2. miesto.
 

 
Celkovým víťazom súťaže s veľkým náskokom sa stalo družstvo kvarty.
 

 
Dňa 07. 03. 2015 sa členovia krúžku KASTELÁNIK vybrali do VYSOKÝCH TATIER, aby si tak spoločne užili posledné tohtoročné zimné dni.
 

  
Dňa 05. 03. 2015 naši najmladší žiaci si vyskúšali svoje recitátorské zručnosti v anglickom jazyku v súťaži POETRY CONTEST.
 

   
 

 
Dňa 18. 02. 2015 zorganizovala predmetová komisia matematiky pre triedy štvorročnej časti nášho gymnázia súťaž MATEMATICKÝ KUFOR.
 

 
Dňa 12. 02. 2015 sa v priestoroch našej telocvične uskutočnil 19. ročník súťaže v spoločenských tancoch ALEJÁCKA ČRIEVIČKA pre žiakov ZŠ a SŠ.
 

 
Dňa 10. 02. 2015 sme v krajskom kole OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU získali dve druhé a jedno tretie miesto.
 

 
Dňa 10. 02. 2015 sme v popoludňajších hodinách otvorili BRÁNY NAŠEJ ŠKOLY pre žiakov 5. a 9. ročníka ZŠ a ich rodičov, ktorí nás svojou bohatou účasťou veľmi potešili.
 

 
Dňa 09. 02. 2015 žiaci prím a sekúnd si zmerali svoje sily v anglickom hláskovaní v súťaži SPELLING BEE CONTEST.
 

 
Dňa 04. 02. 2015 učitelia prírodovedných predmetov pripravili pre žiakov 2. a 3. ročníka súťaž PRÍRODOVEDNÝ TROJBOJ DRUŽSTIEV.
 

 
V dňoch 29. 01. - 30. 01. 2015 sa v telocvični našej školy uskutočnil 0. ROČNÍK FUTSALOVÉHO TURNAJA NESSKO 2015, vyvrcholením ktorého bol exhibičný zápas učiteľov gymnázia a zamestnancov NESS Košice.
 

 
V dňoch 27. 01. - 30. 01. 2015 prebiehal na našej škole TRADIČNÝ TÝŽDEŇ SPOMIENOK NA HOLOKAUST, v rámci ktorého sme pripravili zaujímavé akcie.
 

 
V dňoch 26. 01. - 30. 01. 2015 sa žiaci vybraných tried zúčastnili kultúrno-vzdelávacieho projektu EDUCATE SLOVAKIA 2015  realizovaného globálnou neziskovou organizáciou AIESEC.
 

 
Dňa 23. 01. 2015 sa náš GALEJE TEAM zúčastnil regionálnej súťaže FLL v OC OPTIMA, v ktorej sa ako celkový vítaz umiestnil na 3. mieste.
 

 
Dňa 21. 01. 2015 sa uskutočnilo obvodné kolo MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY KATEGÓRIE Z9, v ktorom naši žiaci vybojovali pekné umiestnenia.
1. miesto obsadil Samuel KRAJČI, 2. miesto vybojoval Martin ŠTEVKO a 3. miesto patrí Filipovi CSONKOVI a Martinovi  MIČKOVI.
 

 
Dňa 13. 01. 2015 sa uskutočnilo krajské kolo MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY KATEGÓRIE A.
3. miesto obsadila Katarína KRAJČIOVÁ z oktávy, 5. miesto získala Henrieta MICHEĽOVÁ zo septimy.
 

 
Dňa 15. 01. 2015 sme v okresnom kole OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU obsadili trikrát 1. miesto.
 

 
Dňa 13. 01. 2015 sme v okresnom kole OLYMPIÁDY V NEMECKOM JAZYKU obsadili pekné 1. a 2. miesto.
 

 
© 2007 OG Alejová, © 2007 Design & CMS by MacMike.sk