DÔLEŽITÉ ODKAZY

internetová žiacka knižka
rozvrh hodín
suplovanie
maturity

dochádzka


PRESTIGE RÁDIO
www.prestigeradio.wbl.sk

2% dane z príjmu

PREUKAZ ISIC/EURO26


PRIJÍMACIE SKÚŠKY 2016/2017

osemročné štúdium
štvorročné štúdium

SLOVO RIADITEĽA

ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA 2015/2016

ŠkVP - osemročné štúdium

ŠkVP - štvorročné štúdium

ZÁSADY HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE

ŠKOLSKÝ PORIADOK

PLÁN PRÁCE ŠKOLY
v školskom roku 2015/2016


PEDAGOGICKÝ ZBOR
v školskom roku 2015/2016

PREDMETOVÉ KOMISIE
v školskom roku 2015/2016

MATURITA 2016

základné informácie

STREDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ (SOČ)

KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ
v školskom roku 2015/2016


HUMANITNÝ PROJEKT
v školskom roku 2015/2016

ZBEROVÉ AKTIVITY
v školskom roku 2015/2016


ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA


RADA RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA

Rozpočet pre školský rok 2015/2016

Bezhotovostný prevod rodičovského príspevku

vzor ZÁPISNICE z TA


o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2014/2015

 

AKTIVITY
detské súkromné centrum
areál
Gymnázia, Alejová 1, Košice


KONTAKT

055 729 66 86 - riaditeľ
055 729 66 85 - zástupcovia
055 678 57 04 - vrátnica
SPONZORI

AQUA PRO, s.r.o.

AQUA PRO, s.r.o.

BIG, a.s.
British Council
BUDO SPORT, s.r.o. Košice
CK FIFO dobrá cestovka
ECCE, s.r.o.
KDZ, s.r.o.
KOOPERATÍVA
MacMike, s.r.o.


OTP BANKA, a.s.

SIEMENS

Siemens

T-SYSTEMS SLOVAKIA, s.r.o.
TYPOPRESS
U. S. Steel Košice, s.r.o.
ZLATÁ STUDŇA

Zlatá studňa

Hlavná stránkaIT TÁBOR S DENNOU DOCHÁDZKOU "FIGÚRKY NA ÚTEKU"
04.- 08 07.2016

http://goo.gl/forms/qOXLpAaHxh)


ROBOTICKÁ SÚŤAŽ RBA
06. 06. 2016
Najnovšie pravidlá nájdete na stránke http://robotickybattle.tk/.
Registrácia: E-formulára

Pre najnovšie informácie sledujte webovú stránku alebo facebook.


PROJEKT POMOC ŠKOLE
VIAC INFO


 ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

S ALEJKOU KU VZDELANIU

V OSEMROČNOM A ŠTVORROČNOM ŠTÚDIU

 • rozšírené vyučovanie angličtiny a druhého cudzieho jazyka (francúzsky, nemecký, ruský) podľa vlastného výberu
 • posilnené vyučovanie informatiky využívaním moderných prostriedkov informačných a komunikačných technológií
 • možnosť osobnej profilácie výberom voliteľných predmetov v posledných dvoch ročníkoch štúdia
 • kvalitná príprava na úspešné zvládnutie maturitnej skúšky a na štúdium konkrétnej vysokej školy

OSEMROČNÉ ŠTÚDIUM
VIAC INFO

 • overená dvadsaťpäťročná tradícia vyučovania matematiky so zvýšenou hodinovou dotáciou
 • netradičné vyučovanie informatiky, učenie robotiky a „hra s Legom“ od najnižších ročníkov v rámci predmetu technika

ŠTVORROČNÉ ŠTÚDIUM
VIAC INFO

osobná profilácia výberom jednej z dvoch možností:

SOCIÁLNE ZRUČNOSTI A SEBAPREZENTÁCIA

 • rozvíjanie funkčnej gramotnosti,
 • získanie vysoko rozvinutých komunikačných kompetencií,
 • získanie kompetencií kriticky, kreatívne a logicky myslieť, asertívne a efektívne pracovať v tíme

PROGRAMOVACIE A INTERAKTÍVNE PROSTREDIA  

 • získanie kompetencií v práci s rôznymi matematickými, štatistickými, tabuľkovými, databázovými a grafickými programami
 • osvojenie si programátorských a používateľských kompetencií v rôznych programátorských prostrediach

TRIEDA PRE ŽIAKOV SO VŠEOBECNÝM INTELEKTOVÝM NADANÍM

 • štúdium podľa špeciálne upraveného učebného programu pre mimoriadne nadaných žiakovNAJVÝZNAMNEJŠIE ÚSPECHY


V dňoch 18. – 28. 07. 2013 sa v kolumbijskom meste Santa Marta uskutočnil 54. ročník MEDZINÁRODNEJ MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY (IMO). Na podujatí sa stretlo 527 matematických talentov z 97 krajín. Slovensko reprezentovala šestica najlepších riešiteľov MO. Najúspešnejším z radov mladých slovenských matematikov sa stal Martin VODIČKA, ktorý vybojoval STRIEBORNÚ MEDAILU. Stal sa tak so ziskom 4 medailí (dve zlaté a dve strieborné) najúspešnejším reprezentantom na IMO v histórii Slovenskej republiky.


V dňoch 08. – 15. 07. 2012 sa v argentínskom prímorskom letovisku Mar del Plata uskutočnil 53. ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY (IMO). Na podujatí sa stretlo 548 matematických talentov zo 100 krajín.

Slovensko reprezentovala šestica najlepších riešiteľov MO. Najúspešnejším z radov mladých slovenských matematikov sa stal Martin VODIČKA, ktorý vybojoval ZLATÚ MEDAILU.


ŠKOLSKÝ MAJSTER SVETA V ORIENTAČNOM BEHU 2013

Martin ŠMELÍK

15. - 21. 04. 2013, Castro Marim v Portugalsku


RoboCup 2013

24. 06. - 01. 07. 2013 Eindhoven, Holandsko

GALEJE TEAM

SuperTeam Performance Championship

Best Poster


RoboCup 2012

18. - 24. 06. 2012 Mexico City

GALEJE TEAM - víťaz v kategórii SUPERTEAM SECONDARY DANCE

 

 
 

KRÁTKO A  AKTUÁLNE


TAKTO O NÁS PÍSALI                          
Aj v tomto školskom roku sa naše dve družstvá v celoslovenskom kole matematickej súťaže MATEMATICKÝ B – DEŇ 2015 umiestnili medzi prvými šiestimi najúspešnejšími družstvami na Slovensku
 

                         
V utorok 26. 04. 2016 sa 70 statočných žiakov nižších ročníkov osemročného štúdia pokúsilo v popoludňajších hodinách uniknúť z pevnosti ALEJARD. 
 

                     
1. miesto na Slovensku v súťaži NÁBOJ 2016 získalo juniorské družstvo: Viktória BREZINOVÁ, Juraj JURSA, Samuel KRAJČI, Peter ONDUŠ a Martin ŠTEVKO. 
 

           
Po 2. kole matematickej súťaži DERBY si Alejová udržala vedúce postavenie. 
 

      
Samuel KRAJČI a Martin ŠTEVKO sa stali víťazmi krajského kola MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY KATEGÓRIE C.

        
Lenka HAKE z tercie B obsadila 6. miesto v krajskom kole MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY KATEGÓRIE Z9

   
V dňoch 14. a 15. 04. 2016 sa žiaci tercie A a tercie B zúčastnili LITERÁRNO-HISTORICKO-FYZIKÁLNEJ EXKURZIE NA ORAVE A MARTINE
 

        
Dňa 08. 04. 2016 sa konalo krajské kolo STREDOŠKOLSKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI. Lukáš SABOL z III. C získal 2. miesto a postúpil do celoslovenského kola.
 

                         
V dňoch 05. - 06. 04. 2016 sme v Bratislave v ŠKOLSKÝCH MAJSTROVSTVÁCH SLOVENSKA V STOLNOM TENISE družstiev dievčat SŠ získali krásne 2. miesto.
 

            
 

                    
Víťazmi obvodného kola MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY sa stali Zuzana KUDLÁČOVÁ, Barbora MARCINČÁKOVÁ, Filip BALTOVIČ, Jakub MIČKO, Michaela RUSNÁKOVÁ, Martin Nemjo a Michal KOLCUN.
 

                           
V krajskom kole DEJEPISNEJ OLYMPIÁDY nás v kategórii E reprezentovala Simona GIBALOVÁ zo sekundy B. Získala 6 miesto. Blahoželáme.


        
Dňa 04. 04. 2016 v celoslovenskej súťaži JAZYKOVÝ KVET zvíťazila Dominika NGUYEN a 3. miesto obsadila Hana GULÁŠOVÁ.
 

           
Dňa 01. 04. 2016 v semifinále súťaže SPIEVAM PO FRANCÚZSKY získala Zuzana STRACENSKÁ 1. miesto a postúpila do celoslovenského finále súťaže.


          
V krajskom kole OLYMPIÁDY VO FRANCÚZSKOM JAZYKU sme dňa 21. 03. 2016 získali 2. miesto zásluhou Simony GIBALOVEJ a dve 4. miesta si vybojovali Valentína VANCÁKOVÁ a Zuzana KRÁLIKOVÁ.
 

       
V krajskom kole OLYMPIÁDY V RUSKOM JAZYKU dňa 11. 03. 2016 získala Dáša POPOVIČOVÁ 3. miesto.
 

                                              
V okresnom kole BIBLICKEJ OLYMPIÁDY sme dňa 11. 03. 2016 získali pekné 3. miesto.
 


Dňa 10. 03. 2016 Matej GALAMB v krajskom kole GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY kategórie A získal 2. miesto a postúpil do celoslovenského kola.
 

     
Dňa 09. 03. 2016 sa víťazmi obvodného kola PYTAGORIÁDY stali Matej VASKY (kat. P6), Jakub MIČKO (kat. P7) a Michaela RUSNÁKOVÁ (kat. P8).
 

                        
Družstvo tercie A v zložení Michal KOLCUN, Martin NEMJO, Michaela RUSNÁKOVÁ a Matúš FARKAŠ sa stalo víťazom II. ročníka matematickej súťaže družstiev MATX – matematický expres v kategórii TERCIA v SR
 

                           
12. 02. 2016 sa v našej škole niesol v duchu VALENTÍNSKYCH VYZNANÍ A DARČEKOV
 

                                              
Dňa 11. 02. 2016 sa uskutočnila tanečná súťaž 5. ročníka ALEJÁCKEJ ČRIEVIČKY, ktorej predchádzalo 15 ročníkov URBANOVHO ZVONA.
 

                                             
Dňa 11. 02. 2016 sme získali aj krásne 3. miesto v krajskom kole OLYMPIÁDY V NEMECKOM JAZYKU.
 

                                        
Dňa 10. 02. 2016 sme v krajskom kole OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU získali pekné umiestnenia.
 

                          
Dňa 09. 02. 2016 sa na našej škole uskutočnil 5. ročník MAJSTROVSTIEV ALEJKY V SUDOKU.
 

                             
Dňa 09. 02. 2016 sme otvorili brány školy pre našich budúcich prvákov osemročného a štvorročného štúdia v rámci tradičného DŇA OTVORENÝCH DVERÍ. Všetkým srdečne ďakujeme za bohatú účasť.
 

                                             
V okresnom kole GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY sme v kategórii F a v kategórii E získali pekné umiestnenia.
 

                                  
V dňoch 28. - 29. 01. 2016 sa uskutočnil 1. ročník futsalového turnaju NESSko 2016.
 

                             
Naša škola sa na základe veľmi dobrých minuloročných skúseností v dňoch 25. - 29. 01. 2016 opäť zapojila do kultúrno-vzdelávacieho projektu – EDUCATE SLOVAKIA – realizovaného globálnou neziskovou organizáciou AIESEC. 
 

      
Dňa 19. 01. 2016 sa na Základnej škole Družicová v Košiciach uskutočnilo obvodné kolo MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY kategórie Z9, v ktorom naši žiaci vybojovali pekné umiestnenia.
 

                           
Dňa 12. 01. 2016 sa uskutočnilo krajské kolo MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY kategórie A. Zúčastnilo sa ho aj 11 žiakov našej školy.
 

                                          
V okresnom kole OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU naši žiaci Daniel ONDUŠ (oktáva – kategória 2B), Max ÖRHALMI (sexta A – kategória 2A) a Tomáš HRIVŇÁK (IV. A – kategória 2C2) získali 1. miesta.
 

                                       
V okresnom kole OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU žiačky Simona GIBALOVÁ (sekunda B) a Dominika NGUYEN (tercia B) získali 3. miesta v kategóriách 1A a 1B.
 

                                              
V okresnom kole OLYMPIÁDY V NEMECKOM JAZYKU žiaci Dominika NGUYEN, Eva PETRÍKOVÁ a Rudolf SZIRMAI  získali 1. miesta.
 

  
© 2007 OG Alejová, © 2007 Design & CMS by MacMike.sk