DÔLEŽITÉ ODKAZY

internetová žiacka knižka
rozvrh hodín
suplovanie
maturity

dochádzka


PRESTIGE RÁDIO
www.prestigeradio.wbl.sk

2% dane z príjmu

PREUKAZ ISIC/EURO26


AKTIVITY
detské súkromné centrum
areál
Gymnázia, Alejová 1, Košice


PRIJÍMACIE SKÚŠKY
PRE ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015
osemročné štúdium
štvorročné štúdium

SLOVO RIADITEĽA


ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA 2014/2015


PLÁN PRÁCE ŠKOLY
v školskom roku 2014/2015PEDAGOGICKÝ ZBOR
v školskom roku 2014/2015


PREDMETOVÉ KOMISIE
v školskom roku 2014/2015


ZÁSADY HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE


ŠKOLSKÝ PORIADOKMATURITA 2015
základné informácie


STREDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ (SOČ)


KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ
v školskom roku 2014/2015HUMANITNÝ PROJEKT
v školskom roku 2014/2015


ZBEROVÉ AKTIVITY
v školskom roku 2014/2015


ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA


RADA RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA

Rozpočet pre školský rok 2014/2015

Bezhotovostný prevod rodičovského príspevku

vzor ZÁPISNICE z TAo výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2013/2014
 KONTAKT

055 729 66 86 - riaditeľ
055 729 66 85 - zástupcovia
055 678 57 04 - vrátnica
SPONZORI

AQUA PRO, s.r.o.

AQUA PRO, s.r.o.

BIG, a.s.
British Council
BUDO SPORT, s.r.o. Košice
CK FIFO dobrá cestovka
ECCE, s.r.o.
KDZ, s.r.o.
KOOPERATÍVA
MacMike, s.r.o.


OTP BANKA, a.s.

SIEMENS

Siemens

T-SYSTEMS SLOVAKIA, s.r.o.
TYPOPRESS
U. S. Steel Košice, s.r.o.
ZLATÁ STUDŇA

Zlatá studňa

Hlavná stránka


KULTÚRNO-VZDELÁVACÍ PROJEKT

26. 01. - 30. 01. 2015

(viac info)

www.aiesec.sk


DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

10. 02. 2015

viac info

žiaci 5. ročníka ZŠ

žiaci 9. ročníka ZŠ

TEŠÍME SA NA STRETNUTIE S VAMI!


 

 PROJEKT POMOC ŠKOLE
VIAC INFO


 ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

S ALEJKOU KU VZDELANIU

V OSEMROČNOM A ŠTVORROČNOM ŠTÚDIU

 • rozšírené vyučovanie angličtiny a druhého cudzieho jazyka (francúzsky, nemecký, ruský) podľa vlastného výberu
 • posilnené vyučovanie informatiky využívaním moderných prostriedkov informačných a komunikačných technológií
 • možnosť osobnej profilácie výberom voliteľných predmetov v posledných dvoch ročníkoch štúdia
 • kvalitná príprava na úspešné zvládnutie maturitnej skúšky a na štúdium konkrétnej vysokej školy

OSEMROČNÉ ŠTÚDIUM
VIAC INFO

 • overená dvadsaťpäťročná tradícia vyučovania matematiky so zvýšenou hodinovou dotáciou
 • netradičné vyučovanie informatiky, učenie robotiky a „hra s Legom“ od najnižších ročníkov v rámci predmetu technika

ŠTVORROČNÉ ŠTÚDIUM
VIAC INFO

osobná profilácia výberom jednej z dvoch možností:

SOCIÁLNE ZRUČNOSTI A SEBAPREZENTÁCIA

 • rozvíjanie funkčnej gramotnosti,
 • získanie vysoko rozvinutých komunikačných kompetencií,
 • získanie kompetencií kriticky, kreatívne a logicky myslieť, asertívne a efektívne pracovať v tíme

PROGRAMOVACIE A INTERAKTÍVNE PROSTREDIA  

 • získanie kompetencií v práci s rôznymi matematickými, štatistickými, tabuľkovými, databázovými a grafickými programami
 • osvojenie si programátorských a používateľských kompetencií v rôznych programátorských prostrediach

TRIEDA PRE ŽIAKOV SO VŠEOBECNÝM INTELEKTOVÝM NADANÍM

 • štúdium podľa špeciálne upraveného učebného programu pre mimoriadne nadaných žiakovNAJVÝZNAMNEJŠIE ÚSPECHY


V dňoch 18. – 28. 07. 2013 sa v kolumbijskom meste Santa Marta uskutočnil 54. ročník MEDZINÁRODNEJ MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY (IMO). Na podujatí sa stretlo 527 matematických talentov z 97 krajín. Slovensko reprezentovala šestica najlepších riešiteľov MO. Najúspešnejším z radov mladých slovenských matematikov sa stal Martin VODIČKA, ktorý vybojoval STRIEBORNÚ MEDAILU. Stal sa tak so ziskom 4 medailí (dve zlaté a dve strieborné) najúspešnejším reprezentantom na IMO v histórii Slovenskej republiky.


V dňoch 08. – 15. 07. 2012 sa v argentínskom prímorskom letovisku Mar del Plata uskutočnil 53. ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY (IMO). Na podujatí sa stretlo 548 matematických talentov zo 100 krajín.

Slovensko reprezentovala šestica najlepších riešiteľov MO. Najúspešnejším z radov mladých slovenských matematikov sa stal Martin VODIČKA, ktorý vybojoval ZLATÚ MEDAILU.


ŠKOLSKÝ MAJSTER SVETA V ORIENTAČNOM BEHU 2013

Martin ŠMELÍK

15. - 21. 04. 2013, Castro Marim v Portugalsku


RoboCup 2013

24. 06. - 01. 07. 2013 Eindhoven, Holandsko

GALEJE TEAM

SuperTeam Performance Championship

Best Poster


RoboCup 2012

18. - 24. 06. 2012 Mexico City

GALEJE TEAM - víťaz v kategórii SUPERTEAM SECONDARY DANCE

 

 
 

KRÁTKO A  AKTUÁLNE


 
Dňa 13. 01. 2015 sme v okresnom kole OLYMPIÁDY V NEMECKOM JAZYKU obsadili pekné 1. a 2. miesto.
 

 
Dňa 19. 12. 2014 celá škola prežívala predvianočnú atmosféru prostredníctvom rôznych zaujímavých aktivít - Literárnej kaviarne, prezentácií vianočných a novoročných tradícií v našej vlasti a v krajinách, jazyky ktorých sa učíme, triednych vianočných besiedok a vianočného futbalového turnaju.
Vyvrcholením bola návšteva Vianočného koncertu v Dóme sv. Alžbety.
 

 
Dňa 11. 12. 2014 si žiaci prímy A a B, sekundy A a B a tercie A a B zmerali svoje matematické sily v školskom kole PYTAGORIÁDY.
 

 
Dňa 10. 12. 2014 sa už tradične na našej škole konala pre žiakov prím a sekúnd VIANOČNÁ DVANÁSTKA.
 

    
Dňa 09. 12. 2014 sa v Brne uskutočnilo finále Brnenskej logickej hry BRLOH, ktorej sa zúčastnili aj naši žiaci z kvarty.
 

     
Dňa 09. 12. 2014 sa uskutočnilo školské kolo MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY KATEGÓRIE A.
 

 
Aj tento december k nám opäť zavítal MIKULÁŠ a potešil nás milými darčekmi.
 

 
Dňa 04. 12. 2014 sme v regionálnom finále DŠS vo  VOLEJBALE CHLAPCOV získali 2. miesto.
 

  
Dňa 28. 11. 2014 sa na pôde našej školy konal 3. ročník medzinárodnej súťaže družstiev NÁBOJ JUNIOR 2014.
 

 
V dňoch 25. 11. - 27. 11. 2014 sme sa aktívne zúčastnili veľtrhu vzdelávania a pracovných príležitostí PRO EDUCO & PRO JOB, ktorý sa konal v priestoroch Spoločenského pavilónu.
 

 
Dňa 25. 11. 2014 sme v regionálnom finále DŠS v  STOLNOM TENISE DIEVČAT získali 2. miesto.
 

 
Dňa 20. 11. 2014 sme v krajskom kole žiačok v STOLNOM TENISE získali 1. miesto.
 

 
Dňa 20. 11. 2014 sme v celomestskej súťaži SLOVO BEZ HRANÍC 2014 získali krásne 1. miesto.
 

 
Dňa 19. 11. 2014 sme v krajskom výberovom kole Košického a Prešovského kraja  BENIAKOVE CHYNORANY získali pekné 3. miesto.
 

 
Dňa 19. 11. 2014 pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu (známeho aj ako Deň študentstva) zorganizovala naša škola súťaž košických gymnázií MATEMATICKÝ VIACBOJ.
 

 
Dňa 19. 11. 2014 sa uskutočnil v poradí už ôsmy ročník súťaže LIGA 4 x 4. Pozvanie na súťaž prijalo 20 základných škôl, ktoré na Ligu vyslali štvorčlenné družstvá žiakov piateho ročníka.
 

  
Dňa 18. 11. 2014 sme v priestoroch GES klubu pripravili tradičnú IMATRIKULÁCIU, počas ktorej sme slávnostne prijali do cechu študenstkého žiakov prvého ročníka.
 

  
Dňa 14. 11. 2014 sa uskutočnila matematická súťaž družstiev LOMIHLAV. Družstvo žiakov kvarty obsadilo 4. miesto.
 

 
Dňa 13. 11. 2014 sme v umeleckom prednese poézie HOROVOV ZEMPLÍN získali pekné 2. miesto.
 

 
V utorok 11. 11. 2014 k nám síce neprišiel Martin na bielom koni, zato ale 77 našich študentov sa zapojilo do ŠIFROVACEJ SÚŤAŽE, v ktorej sa to hemžilo čiernymi kravami.
 

 
V dňoch 04. a 05. 11. 2014 naše družstvá dievčat a chlapcov obsadili 1. miesto v regionálnom kole v stolnom tenise.
 

 
Dňa 04. 11. 2014 sa žiaci III. ročníka štvorročného štúdia a žiaci septimy osemročného štúdia zúčastnili dejepisnej exkurzie do OSWIENCIMU.
 

© 2007 OG Alejová, © 2007 Design & CMS by MacMike.sk