DÔLEŽITÉ ODKAZY

internetová žiacka knižka
rozvrh hodín
suplovanie
maturity

dochádzka


PRESTIGE RÁDIO
www.prestigeradio.wbl.sk

2% dane z príjmu

PREUKAZ ISIC/EURO26


PRIJÍMACIE SKÚŠKY 2016/2017

osemročné štúdium
štvorročné štúdium

SLOVO RIADITEĽA

ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA 2015/2016

ŠkVP - osemročné štúdium

ŠkVP - štvorročné štúdium

ZÁSADY HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE

ŠKOLSKÝ PORIADOK

PLÁN PRÁCE ŠKOLY
v školskom roku 2015/2016


PEDAGOGICKÝ ZBOR
v školskom roku 2015/2016

PREDMETOVÉ KOMISIE
v školskom roku 2015/2016

MATURITA 2016

základné informácie

STREDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ (SOČ)

KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ
v školskom roku 2015/2016


HUMANITNÝ PROJEKT
v školskom roku 2015/2016

ZBEROVÉ AKTIVITY
v školskom roku 2015/2016


ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA


RADA RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA

Rozpočet pre školský rok 2015/2016

Bezhotovostný prevod rodičovského príspevku

vzor ZÁPISNICE z TA


o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2014/2015

 

AKTIVITY
detské súkromné centrum
areál
Gymnázia, Alejová 1, Košice


KONTAKT

055 729 66 86 - riaditeľ
055 729 66 85 - zástupcovia
055 678 57 04 - vrátnica
SPONZORI

AQUA PRO, s.r.o.

AQUA PRO, s.r.o.

BIG, a.s.
British Council
BUDO SPORT, s.r.o. Košice
CK FIFO dobrá cestovka
ECCE, s.r.o.
KDZ, s.r.o.
KOOPERATÍVA
MacMike, s.r.o.


OTP BANKA, a.s.

SIEMENS

Siemens

T-SYSTEMS SLOVAKIA, s.r.o.
TYPOPRESS
U. S. Steel Košice, s.r.o.
ZLATÁ STUDŇA

Zlatá studňa

Hlavná stránka


5. ROČNÍK ALEJÁCKEJ ČRIEVIČKY

ALIAS 20. ROČNÍK URBANOVHO ZVONA

11. 02. 2016

(VIAC INFO)


DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

pre žiakov 5. ročníka a 9. ročníka základných škôl

09. 02. 2016 v čase od 15:00 do 18:00


PROJEKT POMOC ŠKOLE
VIAC INFO


 ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

S ALEJKOU KU VZDELANIU

V OSEMROČNOM A ŠTVORROČNOM ŠTÚDIU

 • rozšírené vyučovanie angličtiny a druhého cudzieho jazyka (francúzsky, nemecký, ruský) podľa vlastného výberu
 • posilnené vyučovanie informatiky využívaním moderných prostriedkov informačných a komunikačných technológií
 • možnosť osobnej profilácie výberom voliteľných predmetov v posledných dvoch ročníkoch štúdia
 • kvalitná príprava na úspešné zvládnutie maturitnej skúšky a na štúdium konkrétnej vysokej školy

OSEMROČNÉ ŠTÚDIUM
VIAC INFO

 • overená dvadsaťpäťročná tradícia vyučovania matematiky so zvýšenou hodinovou dotáciou
 • netradičné vyučovanie informatiky, učenie robotiky a „hra s Legom“ od najnižších ročníkov v rámci predmetu technika

ŠTVORROČNÉ ŠTÚDIUM
VIAC INFO

osobná profilácia výberom jednej z dvoch možností:

SOCIÁLNE ZRUČNOSTI A SEBAPREZENTÁCIA

 • rozvíjanie funkčnej gramotnosti,
 • získanie vysoko rozvinutých komunikačných kompetencií,
 • získanie kompetencií kriticky, kreatívne a logicky myslieť, asertívne a efektívne pracovať v tíme

PROGRAMOVACIE A INTERAKTÍVNE PROSTREDIA  

 • získanie kompetencií v práci s rôznymi matematickými, štatistickými, tabuľkovými, databázovými a grafickými programami
 • osvojenie si programátorských a používateľských kompetencií v rôznych programátorských prostrediach

TRIEDA PRE ŽIAKOV SO VŠEOBECNÝM INTELEKTOVÝM NADANÍM

 • štúdium podľa špeciálne upraveného učebného programu pre mimoriadne nadaných žiakovNAJVÝZNAMNEJŠIE ÚSPECHY


V dňoch 18. – 28. 07. 2013 sa v kolumbijskom meste Santa Marta uskutočnil 54. ročník MEDZINÁRODNEJ MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY (IMO). Na podujatí sa stretlo 527 matematických talentov z 97 krajín. Slovensko reprezentovala šestica najlepších riešiteľov MO. Najúspešnejším z radov mladých slovenských matematikov sa stal Martin VODIČKA, ktorý vybojoval STRIEBORNÚ MEDAILU. Stal sa tak so ziskom 4 medailí (dve zlaté a dve strieborné) najúspešnejším reprezentantom na IMO v histórii Slovenskej republiky.


V dňoch 08. – 15. 07. 2012 sa v argentínskom prímorskom letovisku Mar del Plata uskutočnil 53. ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY (IMO). Na podujatí sa stretlo 548 matematických talentov zo 100 krajín.

Slovensko reprezentovala šestica najlepších riešiteľov MO. Najúspešnejším z radov mladých slovenských matematikov sa stal Martin VODIČKA, ktorý vybojoval ZLATÚ MEDAILU.


ŠKOLSKÝ MAJSTER SVETA V ORIENTAČNOM BEHU 2013

Martin ŠMELÍK

15. - 21. 04. 2013, Castro Marim v Portugalsku


RoboCup 2013

24. 06. - 01. 07. 2013 Eindhoven, Holandsko

GALEJE TEAM

SuperTeam Performance Championship

Best Poster


RoboCup 2012

18. - 24. 06. 2012 Mexico City

GALEJE TEAM - víťaz v kategórii SUPERTEAM SECONDARY DANCE

 

 
 

KRÁTKO A  AKTUÁLNE


                                                    
V okresnom kole OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU naši žiaci Daniel ONDUŠ (oktáva – kategória 2B), Max ÖRHALMI (sexta A – kategória 2A) a Tomáš HRIVŇÁK (IV. A – kategória 2C2) získali 1. miesta.
 

                                       
V okresnom kole OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU žiačky Simona GIBALOVÁ (sekunda B) a Dominika NGUYEN (tercia B) získali 3. miesta v kategóriách 1A a 1B.
 

                                              
V okresnom kole OLYMPIÁDY V NEMECKOM JAZYKU žiaci Dominika NGUYEN, Eva PETRÍKOVÁ a Rudolf SZIRMAI  získali 1. miesta.
 

                                          
V decembri sme navštívili unikátnu VÝSTAVU TITANICU v Bratislave.
 

                            
V dňoch 17. – 18. 12. 2015 absolvovali študenti našej školy už tradičnú predvianočnú exkurziu ADVENT VO VIEDNI.
 

                       
Dňa 15. 12. 2015 sme v regionálnom kole FIRST LEGO LEAGUE získlali jedno 1., 2. a jedno 3. miesto.
 

                                
V stredu 09. 12. 2015 sme pre našich najmenších žiakov prichystali už tradičnú súťaž VIANOČNÁ DVANÁSTKA.
Súťaže sa zúčastnilo 53 žiakov prím a sekúnd.
 

                              
Dominika NGUYEN, žiačka tercie B osemročného štúdia sa stala  celoslovenskou víťazkou súťaže SHAKESPEARE´S MEMORIAL, ktorá sa konala dňa 02. 12. 2015 v Bratislave.
 

  
Dňa 30. 11. 2015 sme pripravili 2. ročník súťaže pre základné školy z Košíc s názvom KEVEDKO.
 

                             
Dominika NGUYEN, žiačka tercie B osemročného štúdia sa stala  víťazkou súťaže SHAKESPEARE´S MEMORIAL v regióne  košického kraja. 
Budúci týždeň bude našu školu reprezentovať na celoslovenskom kole.
 

  
V dňoch 24. - 26. 11. 2015 sme prezentovali našu školu na medzinárodnom veľtrhu vzdelávania PRO EDUCO 2015.
 

                
Dňa 19. 11. 2015 pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva boli ocenení úspešní žiaci škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Medzi ocenenými boli naši žiaci Henrieta MICHEĽOVÁ, Kristína MIŠLANOVÁ, Daniel ONDUŠ, Žaneta SEMANIŠINOVÁ, Simona HORVÁTHOVÁ a Valentína VANCÁKOVÁ.
Viac informácií dostupných na http://web.vucke.sk/sk/novinky/ocenenie-najlepsich-studentov-z-celeho-kraja-3.html.
 

                          
Dňa 13. 11. 2015 sa v Bratislave uskutočnila medzinárodná súťaž v rýchlostnom počítaní fyzikálnych úloh pre päťčlenné tímy stredoškolákov NÁBOJ FKS, v ktorej sme získali pekné umiestnenia.
 

     
1. VÝCHODOSLOVENSKÉHO REGIONÁLNEHO TURNAJA DEBATIÁDY, ktorý sa uskutočnil 12. 11. 2015, sa zúčastnili družstvá žiakov 5. - 9. ročníka základných škôl a žiaci prímy - kvarty osemročného šúdia.
 

      
Dňa 12. 11. 2015 si študenti košických stredných šlôl zmerali svoje sily v tradičnom matematickom zápolení MATEMATICKÝ VIACBOJ.
 

      
Dňa 12. 11. 2015 sme pre žiakov základných škôl pripravili tradičnú matematickú súťaž LIGA 4x4.
 

      
Novembrové KAMZÍČATÁ sa v jedno sobotňajšie dopoludnie vybrali na FOLKMARSKÉ SKALY.
 

  
Dňa 11. 11. 2015 sme v  priestoroch GES klubu počas tradičnej IMATRIKULÁCIE slávnostne prijali žiakov I. A triedy do cechu študentského.
 

  
V dňoch 02. - 06. 11. 2015 sme si pripomenuli Svetový deň výživy prostredníctvom tradičnej akcie ALEJÁCKY TÝŽDEŇ ZDRAVIA.
 

  
Dňa 5. 11. 2015 sa uskutočnilo oblastné kolo 8. ročníka Majstrovstiev škôl v logickej hre PIŠQWORKY, v ktorej sme vybojovali krásne 1. miesto.
 

  
Dňa 02. 11. 2015 si šikovní recitátori zmerali svoje sily v anglickej recitátorskej súťaži SHAKESPEARE´S MEMORIAL.
 

  
Dňa 28. 10. 2015 žiaci PRÍMY A, PRÍMY B a PRÍMY C absolvovali zaujímavú dejepisnú exkurziu do NIŽNEJ MYŠLE.
 

  
Dňa 27. 10. 2015 sme pre žiakov nižších ročníkov osemročného štúdia pripravili tradičnú ALEJÁCKU PARTY, počas ktorej sme našich primánov prijali do veľkej Alejáckej rodiny.
 

  
V dňoch 21. - 22. 10. 2015 sme prezentovali našu školu na workshope organizovanom OŠ KSK SPRÁVNA VOĽBA POVOLANIA.
 

  
Dňa 16. 10. 2015 sa uskutočnila matematická súťaž družstiev stredných škôl KOŠICKÝ MATBOJ 2015, v ktorej sme získali pekné umiestnenia.
 

  
Žiaci kvarty sa vybrali spolu so svojimi učiteľmi do Banskej Bysrtice, aby navštívili MÚZEUM SNP.
 

  
Dńa 09. 09. 2015 sa žiaci sekundy zúčastnili exkurzie ŽIDOVSKÉ KOŠICE pri príležitosti výročia holokaustu.
 

   
Dńa 04. 09. 2015 sa žiaci nižších ročníkov osemročného štúdia zúčastnili JESENNÉHO ÚČELOVÉHO CVIČENIA.
 

   
Dňa 02. 09. 2015 sme vo Veľkej zasadačke magistrátu mesta Košice privítali ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016.
 

   
V dňoch 27. – 29. 08. 2015 sa 47 tohoročných primánov strelo na ZOZNAMOVACOM SÚSTREDENÍ v ubytovni Zelený breh na Sigorde.
 

 
V dňoch 25. – 31. 08. 2015 sa v Slovinsku uskutočnila Stredoeurópska matematická olympiáda (MEMO), v ktorej Slovensko reprezentovala aj naša žiačka oktávy Henrieta MICHEĽOVÁ.
 

   

© 2007 OG Alejová, © 2007 Design & CMS by MacMike.sk