DÔLEŽITÉ ODKAZY

internetová žiacka knižka
rozvrh hodín
suplovanie
maturity

dochádzka


PRESTIGE RÁDIO
www.prestigeradio.wbl.sk

2% dane z príjmu

PREUKAZ ISIC/EURO26


AKTIVITY
detské súkromné centrum
areál
Gymnázia, Alejová 1, Košice


PRIJÍMACIE SKÚŠKY
PRE ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016
osemročné štúdium
štvorročné štúdium

SLOVO RIADITEĽA


ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA 2014/2015


PLÁN PRÁCE ŠKOLY
v školskom roku 2014/2015PEDAGOGICKÝ ZBOR
v školskom roku 2014/2015


PREDMETOVÉ KOMISIE
v školskom roku 2014/2015


ZÁSADY HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE


ŠKOLSKÝ PORIADOKMATURITA 2015
základné informácie


STREDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ (SOČ)


KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ
v školskom roku 2014/2015HUMANITNÝ PROJEKT
v školskom roku 2014/2015


ZBEROVÉ AKTIVITY
v školskom roku 2014/2015


ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA


RADA RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA

Rozpočet pre školský rok 2014/2015

Bezhotovostný prevod rodičovského príspevku

vzor ZÁPISNICE z TAo výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2013/2014
 KONTAKT

055 729 66 86 - riaditeľ
055 729 66 85 - zástupcovia
055 678 57 04 - vrátnica
SPONZORI

AQUA PRO, s.r.o.

AQUA PRO, s.r.o.

BIG, a.s.
British Council
BUDO SPORT, s.r.o. Košice
CK FIFO dobrá cestovka
ECCE, s.r.o.
KDZ, s.r.o.
KOOPERATÍVA
MacMike, s.r.o.


OTP BANKA, a.s.

SIEMENS

Siemens

T-SYSTEMS SLOVAKIA, s.r.o.
TYPOPRESS
U. S. Steel Košice, s.r.o.
ZLATÁ STUDŇA

Zlatá studňa

Hlavná stránka PROJEKT POMOC ŠKOLE
VIAC INFO


 ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

S ALEJKOU KU VZDELANIU

V OSEMROČNOM A ŠTVORROČNOM ŠTÚDIU

 • rozšírené vyučovanie angličtiny a druhého cudzieho jazyka (francúzsky, nemecký, ruský) podľa vlastného výberu
 • posilnené vyučovanie informatiky využívaním moderných prostriedkov informačných a komunikačných technológií
 • možnosť osobnej profilácie výberom voliteľných predmetov v posledných dvoch ročníkoch štúdia
 • kvalitná príprava na úspešné zvládnutie maturitnej skúšky a na štúdium konkrétnej vysokej školy

OSEMROČNÉ ŠTÚDIUM
VIAC INFO

 • overená dvadsaťpäťročná tradícia vyučovania matematiky so zvýšenou hodinovou dotáciou
 • netradičné vyučovanie informatiky, učenie robotiky a „hra s Legom“ od najnižších ročníkov v rámci predmetu technika

ŠTVORROČNÉ ŠTÚDIUM
VIAC INFO

osobná profilácia výberom jednej z dvoch možností:

SOCIÁLNE ZRUČNOSTI A SEBAPREZENTÁCIA

 • rozvíjanie funkčnej gramotnosti,
 • získanie vysoko rozvinutých komunikačných kompetencií,
 • získanie kompetencií kriticky, kreatívne a logicky myslieť, asertívne a efektívne pracovať v tíme

PROGRAMOVACIE A INTERAKTÍVNE PROSTREDIA  

 • získanie kompetencií v práci s rôznymi matematickými, štatistickými, tabuľkovými, databázovými a grafickými programami
 • osvojenie si programátorských a používateľských kompetencií v rôznych programátorských prostrediach

TRIEDA PRE ŽIAKOV SO VŠEOBECNÝM INTELEKTOVÝM NADANÍM

 • štúdium podľa špeciálne upraveného učebného programu pre mimoriadne nadaných žiakovNAJVÝZNAMNEJŠIE ÚSPECHY


V dňoch 18. – 28. 07. 2013 sa v kolumbijskom meste Santa Marta uskutočnil 54. ročník MEDZINÁRODNEJ MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY (IMO). Na podujatí sa stretlo 527 matematických talentov z 97 krajín. Slovensko reprezentovala šestica najlepších riešiteľov MO. Najúspešnejším z radov mladých slovenských matematikov sa stal Martin VODIČKA, ktorý vybojoval STRIEBORNÚ MEDAILU. Stal sa tak so ziskom 4 medailí (dve zlaté a dve strieborné) najúspešnejším reprezentantom na IMO v histórii Slovenskej republiky.


V dňoch 08. – 15. 07. 2012 sa v argentínskom prímorskom letovisku Mar del Plata uskutočnil 53. ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY (IMO). Na podujatí sa stretlo 548 matematických talentov zo 100 krajín.

Slovensko reprezentovala šestica najlepších riešiteľov MO. Najúspešnejším z radov mladých slovenských matematikov sa stal Martin VODIČKA, ktorý vybojoval ZLATÚ MEDAILU.


ŠKOLSKÝ MAJSTER SVETA V ORIENTAČNOM BEHU 2013

Martin ŠMELÍK

15. - 21. 04. 2013, Castro Marim v Portugalsku


RoboCup 2013

24. 06. - 01. 07. 2013 Eindhoven, Holandsko

GALEJE TEAM

SuperTeam Performance Championship

Best Poster


RoboCup 2012

18. - 24. 06. 2012 Mexico City

GALEJE TEAM - víťaz v kategórii SUPERTEAM SECONDARY DANCE

 

 
 

KRÁTKO A  AKTUÁLNE


 
Dňa 16. 04. 2015 žiačka Dominika NGUYEN vybojovala 1. miesto v krajskom finále súťaže JAZYKOVÝ KVET v angličtine a v nemčine a postupuje do celoslovenského kola.
 

 
Dňa 13. 04. 2015 si naše družstvá počínali mimoriadne úspešne v slovenskom kole medzinárodnej matematickej tímovej súťaže MATEMATICKÝ B - DEŇ 2014, keď obsadili 1. a 2. miesto.
 

 
Posledné postupové kolo v DEBATOVANÍ žiakov ZŠ a osemročných gymnázií sa konalo dňa 10. 04. 2015 v CVČ Domino. Našim žiakom z kvarty sa podarilo získať medailové priečky a postúpiť do celoslovenského finále.
 

 
Dňa 08. 04. 2015 sa v gymnáziách v Čechách a na Slovensku konala súťaž, ktorej cieľom bolo preukázať svoje vedomosti z dejín v čase II. svetovej vojny. NÁŠMU TÍMU sa to podarilo a budú nás reprezentovať v medzinárodnej súťaži.
 

 
Dňa 01. 04. 2015 tím našich študentov úspešne reprezentoval školu v 10. ročníku súťaže TRENČIANSKY ROBOTICKÝ DEŇ.
 

 
Dňa 01. 04. 2015 v krajskom kole STREDOŠKOLSKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI v odbore: Pedagogika, psychológia a sosciológia obsadila Diana HLAVÁČOVÁ pekné 1. miesto.
 

 
Dňa 31. 03. 2015 sme v REGIONÁLNOM KOLE BASKETBALU chlapcov súťaže získali krásne 1. miesto.
 

 
Dňa 30. 03. 2015 sa v priestoroch CVČ Domino konal VII. ročník DEJEPISNEJ OLYMPIÁDY. Našu školu reprezentovali 4 žiaci a získali sme 5. a 11. miesto.
 

 
V dňoch 25. - 28. 03. 2015 sa v Nitre konal 30. ročník OLYMPIÁDY V INFORMATIKE, v ktorom nás úspešne reprezentovala Henrieta MICHEĽOVÁ.
 

 
Dňa 27. 03. 2015 získala Natália BUGOŠOVÁ čestné uznanie v obvodnom kole v II. kategórii, Dominika NGUYEN 1. miesto v II. kategórii a Martin NEMJO obsadil 3. miesto v okresnom kole v III. kategórii v prednese poézie a prózy HVIEZDOSLAVOVHO KUBÍNA.
 

 
Dňa 26. 03. 2015 Daša Popovičová  krajskom kole OLYMPIÁDY V RUSKOM JAZYKU kategórie A3 získala krásne 1. miesto.
 

 
Dňa 25. 03. 2015 sa Martin SPIŠÁK v krajskom kole GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY umiestnil na výbornom 3. mieste s prácou GLOBÁLNE MESTÁ.
 

 
Dňa 25. 03. 2015 náš volejbalový tím chlapcov obsadil v REGIONÁLNOM KOLE SÚŤAŽE SŠ pekné 2. miesto.
 

 
V dňoch 22. - 25. 03. 2015 sa v Nitre uskutočnilo celoštátne kolo MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY.
Medzi víťazov celoštátneho kola sa zaradili aj Henrieta MICHEĽOVÁ (6. miesto) a Katarína KRAJČIOVÁ (7. miesto). Obidve dievčatá tak budú bojovať vo výberovom sústredení o účasť na IMO, prípadne MEMO.
 

 
V rámci projektu Erasmus+ sa tri vyučujúce našej školy v dňoch 20. - 22. 03. 2015 zúčastnili školenia DEBATA PATRÍ DO TRIEDY.
 

 
Dňa 17. 03. 2015 sa uskutočnili obvodné kolá PYTAGORIÁDY KATEGÓRIÍ P6, P7 a P8, v ktorých naši žiaci z prímy, sekundy a tercie vybojovali pekné umiestnenia.
 

 
Dňa 13. 03. 2015 sa na pôde našej školy konala medzinárodná súťaž družstiev NÁBOJ 2015. V silnej konkurencii súťažili aj tri tímy z nášho gymnázia. Všetky naše tímy obstáli výborne a obsadili medailové priečky.
 

 
Dňa 11. 03. 2015 me v okresnom kole BIBLICKEJ OLYMPIÁDY získali pekné 2. miesto.
 

 
Celkovým víťazom súťaže s veľkým náskokom sa stalo družstvo kvarty.
 

 
Dňa 07. 03. 2015 sa členovia krúžku KASTELÁNIK vybrali do VYSOKÝCH TATIER, aby si tak spoločne užili posledné tohtoročné zimné dni.
 

  
Dňa 05. 03. 2015 naši najmladší žiaci si vyskúšali svoje recitátorské zručnosti v anglickom jazyku v súťaži POETRY CONTEST.
 

   
 

 
© 2007 OG Alejová, © 2007 Design & CMS by MacMike.sk